Skip to main content

Metaprogramma's

Wat zijn denkstijlen?
Denkstijlen heten in de wereld van NLP ook wel metaprogramma’s. Het zijn manieren om informatie te filteren en op te slaan. Afhankelijk van iemands voorkeuren krijgt de informatie een eigen vorm en kleur waarmee diegene aangeeft hoe zijn of haar wereldbeeld er uitziet. De sterkste voorkeuren zijn te gebruiken om met anderen te communiceren en zelfs om anderen van deze voorkeur te overtuigen. Met denkstijlen creëren mensen allerlei strategieën. Wanneer iemand wat minder flexibel is de denkstijlen, dan kunnen er ongewenste gedragspatronen ontstaan. Dit kan veel invloed hebben op de communicatie. Dat leidt dan weer tot onbegrip, dat zelfs tot conflicten kan leiden. Wanneer iemand heel flexibel is in zijn denkstijlen, dan schakelt hij gemakkelijker tussen de denkstijlen en kan daardoor sneller een match maken met andere mensen. Denkstijlen zijn zelfs in het taalgebruik terug te vinden. Iemand met een voorkeur voor een visuele denkstijl, spreekt vaak in beelden: ‘zie het plaatje voor je’,’ ik heb er helder zicht op’, ‘laten we kijken’ etc. Iemand met een auditieve denkstijl spreekt met woorden als ‘moet je horen’, ‘dat klinkt goed’ etc. Ondanks dat beide personen dezelfde taal spreken, is de kans groot dat zij langs elkaar heen praten en elkaars boodschap compleet mislopen. Het gevolg kan zijn dat ze de woorden anders interpreteren of begrijpen. Dat kan voor beide personen vervelende gevolgen hebben. Dit zijn twee voorbeelden van denkstijlen. In totaal bestaan er 53 primaire denkstijlen. Logisch dat het snel mis kan gaan in de communicatie. Zeker wanneer iemand niet zo flexibel is.

Hoe ontstaan deze denkstijlen?
De denkstijlen ontwikkelen zich al voor de geboorte vanaf 2 à 3 maanden. Ouders, familie en vrienden hebben een grote invloed. Een kind leert snel van een ander door te modelleren en is geïntrigeerd door alles wat een ander kan of heeft. Maar ook wat een ander niet heeft of niet kan. Dit proces ontwikkelt zich doorlopend. Denk bijvoorbeeld aan school, relaties, zelfstandig wonen, werken en natuurlijk passie. Mozart schreef grote muziekstukken, hij hoorde elk instrument afzonderlijk en kon dat ook nog eens opschrijven. Daar speelde het auditieve aspect een belangrijke rol, maar ook zijn gevoel. Een schilder is vaak visueel ingesteld. Hij heeft vaak het beeld in gedachten nog voordat hij een kwast heeft aangeraakt of hij schildert een portret of landschap na van een voorbeeld. De passie stimuleert in beide gevallen de denkstijlen die hier heel handig bij zijn. Wie een leuke baan heeft, zal er alles aan doen om het werk goed uit te voeren. Ook in die situatie leren mensen denkstijlen van anderen aan die nuttig kunnen zijn in de strategieën van dat beroep. In de zorg is het erg belangrijk dat iedereen de procedures strikt opvolgt, verplegers zijn bijvoorbeeld nauwkeurig in het toedienen van medicijnen. Wie graag veel opties openhoudt, is niet zo geïnteresseerd in de exacte hoeveelheid. Dat is onwerkbaar. Er zijn talloze voorbeelden te geven. Neem daarom goed de uitleg over de denkstijlen door.

Waarom is het Meta Me Meta You bordspel ontwikkeld?
Omdat we snel geneigd zijn te generaliseren, bestaat het gevaar dat we te snel oordelen en onze meningen over elkaar te snel klaar te hebben. Dit komt door invulling, interpretatie en aannames in onze communicatie. Of het nu privé of op zakelijk gebied gebeurt, deze miscommunicatie zorgt voor onbegrip en leidt in het ergste geval tot conflicten. Hoe sterker de conflicten oplopen, hoe groter het risico dat er waardeconflicten ontstaan met als resultaat bijvoorbeeld een scheiding, privéproblemen of problemen op zakelijk gebied.

Door jaren studies en ervaringen met Metaprogramma’s (denkvoorkeuren) heb ik, Kurt Wegener, ontdekt dat elk gedrag bestaat uit een strategie met een reeks van denkvoorkeuren. Dat is wat mensen uniek maakt, maar ook complex. Om hier op hoog niveau inzicht in te krijgen, heb ik een bordspel ontworpen waarbij je op speelse wijze anders leert kijken, luisteren, voelen en handelen. Je leert snel wat de overeenkomsten en verschillen zijn in ieders gedrag. Dit zorgt dat mensen elkaar beter begrijpen en het versterkt het maatschappelijke gedrag door meer begrip voor elkaar te hebben.

Wat is het doel van dit Meta Me Meta You bordspel?
Het bordspel verbindt mensen op hoog niveau, het versterkt het wederzijdse respect en de communicatie en het zorgt voor harmonie.

Voorbeeld: Zo leert een manager beter te begrijpen waar een collega op de werkvloer behoefte aan heeft en kan hij beter aansluiten bij de wens van de collega. Dit zorgt dat iemand zich gehoord voelt, meer creatief is, beter samenwerkt en er werkplezier ontstaat. Een win-win-winsituatie. De collega is gemotiveerd, de manager krijgt sneller dingen geregeld en het bedrijf produceert optimaal. Een slechte communicatie zorgt juist voor vermindering van prestaties, verhoogde stress en in het ergste geval een burn-out.

Ander voorbeeld: De werknemer leert zichzelf en zijn collega’s beter begrijpen. Dit heeft een grote impact op de samenwerking. Daarnaast ontstaat er meer begrip voor de verschillen van elkaar wat leidt tot meer respect, saamhorigheid en loyaliteit.

Wat levert het op wanneer je dit Meta Me Meta You spel speelt?
Het Meta Me meta You bordspel werkt als een mentale innovatie door het verschil in gedrag inzichtelijk te maken. Mensen komen hierdoor sneller begripvol en met respect samen. Zeker in deze bizarre tijden zijn mensen verarmd in hun communicatie en sociale vaardigheden, waardoor er veel lijden aan psychische klachten, zoals vereenzaming en sociale verarming.

Deze mentale innovatie levert:

  • respect voor elkaar
  • saamhorigheid en vrede
  • betere samenwerking
  • een hogere gunfactor
  • gezondheid en levenskwaliteit
  • versterkte competenties
  • lager ziekteverzuim (denk aan voorkomen van burn-out of bore-out)


Door dit spel regelmatig te spelen, neemt de flexibiliteit in het hanteren van denkstijlen toe. Daarnaast zijn de deelnemers zich nog bewuster van hun sterkste voorkeuren.

Hoe meer ervaring je opdoet hoe meer duidelijk is hoe hulpbronnen, ook wel kwaliteiten, competenties, talenten, vaardigheden genoemd enz. vorm krijgen die contextueel en situatie-gebonden is. Denk aan leiderschapskwaliteiten, coachvaardigheden en communicatievaardigheden, waardoor iemand in staat is zelfstandig zijn hulpbronnen kan versterken, zoals assertiviteit, moed, besluitvaardigheid, loslaten, geduld, enthousiasme, energie, rust, vastbeslotenheid, flexibiliteit, sociaal, leergierig, verantwoordelijkheid, overtuigingskracht, zorgen voor anderen, empathie en samenwerken. Nog veel meer vind je op de pagina: https://www.nlpopleidingenwegener.nl/nlp-hulpbronnen.

Wie meer wil dan alleen het bordspel spelen, kan ook een van de officiële NLP Identity-reading-trainingen bijwonen van NLP Opleidingen Wegener. Het is zelfs mogelijk om je te certificeren als trainer waarbij je als gedragsdeskundige andere mensen kunt trainen en advies geven over hun gedrag. Op www.nlpopleidingenwegener.nl staat meer informatie over de NLP Identity-reading-trainingen.

Zintuigelijke kanalen

Primaire belangstelling

Perspectief

Motieven

Alle Metaprogrammas.

Top