Skip to main content

Tijdkader

Heeft iemand de voorkeur voor korte of lange termijn denken. Zo kan iemand een doel hebben voor korte termijn van circa weken tot max. een paar maanden en de ander juist eerder de voorkeur voor lange termijn van circa jaren te hebben. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'lange termijn, korte termijn' binnen dit thema uiteengezet.

  • Lange termijn

    Iemand met de voorkeur voor lange termijn vindt het prettig om plannen over een langere termijn uit te smeren. Deze persoon heeft ook vaak een agenda en schrijft globaal een pad uit. Wanneer iemand deze voorkeur sterk heeft, kan het zijn dat de korte termijnplannen niet uitgevoerd worden of over het hoofd worden gezien.

  • Korte termijn

    Iemand met de voorkeur voor korte termijn vindt het juist prettig om plannen op korte termijnen uit te werken. Wanneer iemand deze voorkeur sterk heeft, kan het zijn dat hij/zij de langere termijnaspecten over het hoofd ziet. Personen met deze voorkeur zullen ook niet snel een agenda hebben. De korte termijn denkstijl is handig voor direct en accuraat handelen.

Zintuigelijke kanalen

Primaire belangstelling

Perspectief

Motieven

Richting

Referentiekader

Planningstijl

Niveau van activiteiten

Vergelijking

Reactie

Successtrategië

Werkoriëntatie

Informatie omvang

Denkstijl

Werkstijl

Primaire aandacht

Tijdoriëntatie

Tijdkader

Overtuigingskanaal

Overtuigingsstrategie