Skip to main content

Referentiekader

De manier hoe iemand zijn inspanning beoordeelt of door een andere laat beoordelen hangt sterk af van zijn referentiekader. De een zal om feedback vragen terwijl de ander weet dat het resultaat goed is. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'interne referentie, externe referentie' binnen dit thema uiteengezet.
  • Interne referentie

    Iemand met de voorkeur voor interne referentie vindt het belangrijk wat hij/zij kan en weet dit ook heel goed. Personen met een sterke interne referentie zullen nooit aan anderen vragen hoe het moet. Wanneer ze iets fout doen in een opdracht/project, dan weten ze het slim te repareren en verzwijgen het. Ze zullen ook nooit om feedback vragen.

  • Externe referentie

    Iemand met de voorkeur voor externe referentie vindt het belangrijk om tijdens een opdracht/project een klankbord te hebben bij anderen. Hij/zij spreekt over feiten en cijfers. Wanneer iemand deze denkstijl sterk heeft, kan het zijn dat deze persoon heel vaak vragen stelt over een bepaald project. Er wordt ook gevraagd om feedback.

Zintuigelijke kanalen

Primaire belangstelling

Perspectief

Motieven

Richting

Referentiekader

Planningstijl

Niveau van activiteiten

Vergelijking

Reactie

Successtrategië

Werkoriëntatie

Informatie omvang

Denkstijl

Werkstijl

Primaire aandacht

Tijdoriëntatie

Tijdkader

Overtuigingskanaal

Overtuigingsstrategie