Skip to main content

Werkoriëntatie

Is iemand meer gericht op het organisatorische gebied of juist alleen op de taak die voltooid moet worden. Zo kan de een meer bezig zijn met werk te genereren als de ander juist bezig is met het werk te voltooien. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'relatie, taak' binnen dit thema uiteengezet.

  • Relatie

    Iemand met de voorkeur voor relatie is zeer gericht op de vraag van de medemens en vindt het erg prettig om een ander te helpen. Wanneer een team een klus verricht, dan is de persoon met deze voorkeur altijd bezig om de materialen te leveren om zo de anderen bezig te kunnen houden. Hij/zij houdt rekening met anderen en kijkt ook erg naar de sfeer van zijn/haar omgeving. De eigen taak wordt vaak ondergeschikt, omdat ze meer de aandacht voor de ander hebben.

  • Taak

    Iemand met de voorkeur voor taak vindt het erg prettig om met een taak bezig te zijn. Wordt een persoon met deze voorkeur opgehouden door allerlei vragen, dan kan dit tot irritatie leiden. De focus is duidelijk op de taak, al het andere vindt hij/zij minder belangrijk. In extreme gevallen kunnen taakgerichte personen hoge eisen stellen aan zowel zichzelf, maar ook aan hun collega’s.

Zintuigelijke kanalen

Primaire belangstelling

Perspectief

Motieven

Richting

Referentiekader

Planningstijl

Niveau van activiteiten

Vergelijking

Reactie

Successtrategië

Werkoriëntatie

Informatie omvang

Denkstijl

Werkstijl

Primaire aandacht

Tijdoriëntatie

Tijdkader

Overtuigingskanaal

Overtuigingsstrategie