Skip to main content

Vergelijking

Zoekt een persoon naar vergelijkingen of juist meer naar de verschillen? De een vind het juist prettig om elk jaar naar het zelfde land te reizen en de ander wil juist liever elk jaar naar een ander land. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'overeenkomsten, verschillen' binnen dit thema uiteengezet.
  • Overeenkomst

    Iemand met de voorkeur voor overeenkomsten kijkt altijd naar een vorige ervaring; een eerder project dat overeenkomt met het nieuwe. Iemand die deze voorkeur sterk heeft, zal er veel moeite mee hebben wanneer er verschillen in het project zijn. Daarnaast kan deze persoon zich vrij lang aan een bedrijf conformeren. Personen met deze voorkeur houden niet van verandering.

  • Verschil

    Iemand met de voorkeur voor verschil vindt het juist belangrijk om veranderingen te hebben in projecten. Bij deze voorkeur kijkt iemand altijd eerst naar de verschillen van het vorige project. Bij een sterke voorkeur kan het zijn dat iemand vaak van functie of baan verandert. Het zijn bijvoorbeeld echte job-hoppers. Iemand met deze voorkeur kan tevens snel fouten ontdekken in projecten.

Zintuigelijke kanalen

Primaire belangstelling

Perspectief

Motieven

Richting

Referentiekader

Planningstijl

Niveau van activiteiten

Vergelijking

Reactie

Successtrategië

Werkoriëntatie

Informatie omvang

Denkstijl

Werkstijl

Primaire aandacht

Tijdoriëntatie

Tijdkader

Overtuigingskanaal

Overtuigingsstrategie