Skip to main content

Successtrategië

Elke strategie heeft zijn succesformule wat kan verschillen per persoon. Zo kan de enne persoon gericht zijn op nieuwe ideeën en de ander op het verwezenlijken ervan of de focus legt op de kwaliteit van het idee. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'visie, realist, criticus' binnen dit thema uiteengezet.
  • Visie

    Iemand met de voorkeur voor visie is vindingrijk om dingen uit te vinden en heeft regelmatig nieuwe ideeën. Een visionair is aan de lopende band nieuwe ontwikkelingen aan het maken/bedenken. Het kan voorkomen dat hij/zij ‘s nachts wakker wordt om het op te schrijven.

  • Realist

    Iemand met de voorkeur voor realist vindt het prettig om dingen te verwezenlijken, die de visionair ontwikkeld heeft. Een persoon met deze voorkeur vindt het belangrijk om ideeën in resultaten om te zetten. Hij/zij vertelt wat er nodig is om dat te kunnen realiseren, zoals benodigde materialen en tijd. Een realist is een doener en legt vooral de focus op het creëren (van wat hij/zij krijgt aangereikt).

  • Criticus

    Iemand met de voorkeur voor criticus is de tegenpool van de visionair. Hij/zij is voortdurend bezig met wat er allemaal niet kan en kijkt naar obstakels. De focus ligt op de haken en ogen van een idee en wat er allemaal fout kan gaan. Deze voorkeur is handig om de belemmeringen in kaart te brengen, wat kostenbesparend kan werken.

Zintuigelijke kanalen

Primaire belangstelling

Perspectief

Motieven

Richting

Referentiekader

Planningstijl

Niveau van activiteiten

Vergelijking

Reactie

Successtrategië

Werkoriëntatie

Informatie omvang

Denkstijl

Werkstijl

Primaire aandacht

Tijdoriëntatie

Tijdkader

Overtuigingskanaal

Overtuigingsstrategie