Skip to main content

Primaire belangstelling

Onze persoonlijke aandacht kunnen een belangrijke rol spelen in onze interesse. bijvoorbeeld voor sociaal contact, favoriete locaties, ondernemend zijn, leergierig zijn en/of erg op voorwerpen gericht zijn. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'mensen, plaatsen, activiteiten, informatie, dingen' binnen dit thema uiteengezet.

 • MENSEN

  Iemand met de voorkeur voor mensen ontmoet graag andere mensen en ziet ook graag anderen om zich heen. Vaak onthouden ze heel goed namen en gezichten. Iemand met deze voorkeur zou het niet prettig vinden om alleen op een eiland te zitten.

 • PLAATSEN

  Iemand met de voorkeur voor plaatsen legt erg de focus op de omgeving waar hij/zij zich in bevindt. Wanneer deze denkstijl heel sterk is, weten ze vaak ook in een keer de weg terug te vinden en zijn ze erg goed om een omgeving snel te scannen.

 • ACTIVITEITEN

  Iemand met de voorkeur voor activiteiten vindt het belangrijk om te kunnen ondernemen. Denk maar aan: sporten, vakanties, hobby’s, enz. De vraag van het ‘hoe en wat’ wordt vaak genoemd om activiteiten in kaart te brengen.

 • INFORMATIE

  Iemand met de voorkeur voor informatie leert graag uit boeken, trainingen, studies en van mensen. Vaak is deze persoon leergierig en heeft hij/zij een grote behoefte aan ontwikkeling.

 • DINGEN

  Iemand met de voorkeur voor dingen legt de focus op goede materialen en voorwerpen vooral op de functionaliteit van bijvoorbeeld gadgets. Een ander voorbeeld is dat iemand veel waarde hecht aan een mooi huis en hoe alles wordt ingericht. Vaak ziet het er dan ook tiptop uit. Een (kunst)verzamelaar is ook erg gericht op dingen.

Zintuigelijke kanalen

Primaire belangstelling

Perspectief

Motieven

Richting

Referentiekader

Planningstijl

Niveau van activiteiten

Vergelijking

Reactie

Successtrategië

Werkoriëntatie

Informatie omvang

Denkstijl

Werkstijl

Primaire aandacht

Tijdoriëntatie

Tijdkader

Overtuigingskanaal

Overtuigingsstrategie