Skip to main content

Motieven

Hoe wij ons motiveren word beïnvloed door de mate van verantwoordelijkheid of net die enne schouderklop maar ook door te vertellen wat we al bereikt hebben. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'Waardering, invloed, resultaatgerichtheid' binnen dit thema uiteengezet.

  • INVLOED

    Iemand met de voorkeur voor invloed vindt het belangrijk om zelf beslissingen te mogen nemen en hecht waarde aan meer vrijheid in zijn/haar omgeving. Iemand die deze denkstijl sterk heeft, wil graag controle hebben en acht beïnvloeden erg belangrijk. Wanneer deze persoon invloed krijgt, zal hij/zij nog meer motivatie hebben om dingen te verwezenlijken.

  • WAARDERING

    Iemand met de voorkeur voor waardering vindt het belangrijk om van anderen waardering te krijgen. Dit motiveert de persoon om tot actie over te gaan. Krijgt deze persoon geen waardering, dan kan hij of zij het vertrouwen en respect in zichzelf verliezen. Dit wordt wel ‘innerlijk ontslag’ genoemd.

  • RESULTAATGERICHTHEID

    Iemand met de voorkeur voor resultaatgerichtheid vindt het belangrijk om prestaties te leveren en dit te kunnen laten zien aan anderen. De motivatie tot het boeken van resultaten wordt nog meer versterkt, wanneer iemand problemen oplost en doelgerichte prestaties levert. Deze personen benoemen ook naar anderen toe graag bepaalde prestaties die trots opleveren (ik heb dit gemaakt!).

Zintuigelijke kanalen

Primaire belangstelling

Perspectief

Motieven

Richting

Referentiekader

Planningstijl

Niveau van activiteiten

Vergelijking

Reactie

Successtrategië

Werkoriëntatie

Informatie omvang

Denkstijl

Werkstijl

Primaire aandacht

Tijdoriëntatie

Tijdkader

Overtuigingskanaal

Overtuigingsstrategie