Skip to main content

Metaprogrammas = denkvoorkeur

Zintuigelijke kanalen

Onze zintuiglijke kanalen zijn belangrijk om gegevens van buitenaf op te nemen en te coderen. Welke informatie we exact opslaan hangt sterk af van de voorkeuren die we op dat moment aanspreken. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'zien, horen en voelen' binnen dit thema uiteengezet.

 • Zien

  Iemand met de voorkeur voor zien ziet snel plaatjes/afbeeldingen en hecht ook veel waarde aan het zien van zijn/haar omgeving. Je kunt het ook in de taal terug horen, bijv. kijken, zien, film, afbeeldingen, overzicht etc. Iemand die sterk visueel gericht is, is ook een snelle denker. Deze persoon slaat alles op in beeld- en/of filmmateriaal. Visuele mensen spreken ook heel erg snel om het beeld en/of film te kunnen volgen.

 • Horen

  Iemand met de voorkeur voor horen, heeft een sterke focus op geluid. Herkenbare taalpatronen zijn: klinkt, geluid, spreken, bellen, horen, etc. Deze mensen zijn te herkennen aan opmerkingen als: … maar jij hebt 10 jaar geleden gezegd … En het citaat van de ander wordt herhaald. Auditieve mensen spreken ook harmonisch, denk maar aan een Italiaan, die altijd bezig is om de taal mooi te laten klinken.

 • Voelen

  Iemand met de voorkeur voor voelen werkt op het gevoel. Herkenbare taalpatronen zijn: voelen, gebonden, spanning, beroeren, aanraken etc. Iemand die sterk voelt, spreekt heel langzaam en met een lage toon. Deze persoon moet steeds een gevoel creëren om een herinnering op te halen of een beslissing te nemen.


Primaire belangstelling

Onze persoonlijke aandacht kunnen een belangrijke rol spelen in onze interesse. bijvoorbeeld voor sociaal contact, favoriete locaties, ondernemend zijn, leergierig zijn en/of erg op voorwerpen gericht zijn. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'mensen, plaatsen, activiteiten, informatie, dingen' binnen dit thema uiteengezet.

 • Mensen

  Iemand met de voorkeur voor mensen ontmoet graag andere mensen en ziet ook graag anderen om zich heen. Vaak onthouden ze heel goed namen en gezichten. Iemand met deze voorkeur zou het niet prettig vinden om alleen op een eiland te zitten.

 • Plaatsen

  Iemand met de voorkeur voor plaatsen legt erg de focus op de omgeving waar hij/zij zich in bevindt. Wanneer deze denkstijl heel sterk is, weten ze vaak ook in een keer de weg terug te vinden en zijn ze erg goed om een omgeving snel te scannen.

 • Activiteiten

  Iemand met de voorkeur voor activiteiten vindt het belangrijk om te kunnen ondernemen. Denk maar aan: sporten, vakanties, hobby’s, enz. De vraag van het ‘hoe en wat’ wordt vaak genoemd om activiteiten in kaart te brengen.

 • Informatie

  Iemand met de voorkeur voor informatie leert graag uit boeken, trainingen, studies en van mensen. Vaak is deze persoon leergierig en heeft hij/zij een grote behoefte aan ontwikkeling.

 • Dingen

  Iemand met de voorkeur voor dingen legt de focus op goede materialen en voorwerpen vooral op de functionaliteit van bijvoorbeeld gadgets. Een ander voorbeeld is dat iemand veel waarde hecht aan een mooi huis en hoe alles wordt ingericht. Vaak ziet het er dan ook tiptop uit. Een (kunst)verzamelaar is ook erg gericht op dingen.


Perspectief

Wanneer we communiceren zal de een meer emotioneel reageren en de ander wat koeler overkomen. De manier hoe we schakelen van perspectief kan per situatie verschillen. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'geassocieerd, gedissocieerd, waarnemend' binnen dit thema uiteengezet.

 • Geassocieerd

  Iemand met de voorkeur voor geassocieerd betrekt zaken naar zichzelf en neemt deze waar met zijn eigen emoties, overtuigingen en waarden. Mensen die sterk geassocieerd zijn, staan heel dichtbij hun emoties en spreken vaak in de ik-vorm. Zij hebben ook veel doorzettingsvermogen.

 • Gedissocieerd

  Iemand met de voorkeur voor gedissocieerd begrijpt een ander goed en is erg empatisch ingesteld (kan ook bijvoorbeeld goede service en dienstverlening geven). Personen die deze denkstijl erg sterk hebben, spreken vaak in de je-vorm en zijn meer gefocust op anderen.

 • Waarnemend

  Iemand met de voorkeur voor waarnemend neemt afstand van emotie en kan erg koel reageren op situaties. Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld erg neutraal te staan in een conflictsituatie en om een goed oordeel daarover te kunnen geven/ een evaluatie te kunnen doen.


Motieven

Hoe wij ons motiveren word beïnvloed door de mate van verantwoordelijkheid of net die enne schouderklop maar ook door te vertellen wat we al bereikt hebben. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'Waardering, invloed, resultaatgerichtheid' binnen dit thema uiteengezet.

 • Invloed

  Iemand met de voorkeur voor invloed vindt het belangrijk om zelf beslissingen te mogen nemen en hecht waarde aan meer vrijheid in zijn/haar omgeving. Iemand die deze denkstijl sterk heeft, wil graag controle hebben en acht beïnvloeden erg belangrijk. Wanneer deze persoon invloed krijgt, zal hij/zij nog meer motivatie hebben om dingen te verwezenlijken.

 • Waardering

  Iemand met de voorkeur voor waardering vindt het belangrijk om van anderen waardering te krijgen. Dit motiveert de persoon om tot actie over te gaan. Krijgt deze persoon geen waardering, dan kan hij of zij het vertrouwen en respect in zichzelf verliezen. Dit wordt wel ‘innerlijk ontslag’ genoemd.

 • Resultaatgerichtheid

  Iemand met de voorkeur voor resultaatgerichtheid vindt het belangrijk om prestaties te leveren en dit te kunnen laten zien aan anderen. De motivatie tot het boeken van resultaten wordt nog meer versterkt, wanneer iemand problemen oplost en doelgerichte prestaties levert. Deze personen benoemen ook naar anderen toe graag bepaalde prestaties die trots opleveren (ik heb dit gemaakt!).


Richting

Heeft iemand meer het doel voor ogen of is deze persoon meer gericht op de problematiek die onderweg ontstaat. De een ziet de beren en de ander is al bij het doel en zag geen obstakels. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'Weg van, Naartoe' binnen dit thema uiteengezet.

 • Weg van

  Iemand met de voorkeur voor weg van vindt het belangrijk om problemen te omzeilen en heeft zelfs veel manieren hoe hij/zij dat doet. Hij/zij stelt duidelijke prioriteiten en pakt het probleem pas aan als het echt belangrijk is. Personen met deze denkstijl spreken ook vaak over problemen en gebruiken taalpatronen als nooit, nee, mijden, ontwijken, voorkomen etc.

 • Naartoe

  Iemand met de voorkeur voor naartoe vindt het belangrijk om heel snel naar een doel te gaan. Personen die deze denkstijl sterk hebben, zien geen problemen en stappen er gemakkelijk overheen. Ze spreken ook veel over doelen, zoals binnenkort ga ik een training volgen, over 2 maanden ga ik op vakantie etc.


Referentiekader

De manier hoe iemand zijn inspanning beoordeelt of door een andere laat beoordelen hangt sterk af van zijn referentiekader. De een zal om feedback vragen terwijl de ander weet dat het resultaat goed is. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'interne referentie, externe referentie' binnen dit thema uiteengezet.

 • Interne referentie

  Iemand met de voorkeur voor interne referentie vindt het belangrijk wat hij/zij kan en weet dit ook heel goed. Personen met een sterke interne referentie zullen nooit aan anderen vragen hoe het moet. Wanneer ze iets fout doen in een opdracht/project, dan weten ze het slim te repareren en verzwijgen het. Ze zullen ook nooit om feedback vragen.

 • Externe referentie

  Iemand met de voorkeur voor externe referentie vindt het belangrijk om tijdens een opdracht/project een klankbord te hebben bij anderen. Hij/zij spreekt over feiten en cijfers. Wanneer iemand deze denkstijl sterk heeft, kan het zijn dat deze persoon heel vaak vragen stelt over een bepaald project. Er wordt ook gevraagd om feedback.


Planningstijl

Hoe iemand een planning maakt hangt sterk af van de structuur in de planning of van de mogelijkheden die aanwezig zijn in een planning. De stemming van een persoon kan sterk beïnvloed worden wanneer bij acties of het maken van een beslissing een voorkeur eenzijdig word aangesproken. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'opties, procedures' binnen dit thema uiteengezet.

 • Opties

  Iemand met de voorkeur voor opties vindt het belangrijk om opties en mogelijkheden te verzinnen. Hierdoor kunnen mensen met deze voorkeur goede oplossingen aanreiken en producten zelf(s) bijschaven tot een nog beter product. Daarnaast zijn deze personen vaak chaotisch en maken to–do lijstjes, die ze onmogelijk kunnen afwerken in het gestelde tijdbestek. Daarnaast is het nemen van beslissingen moeilijk voor iemand die deze voorkeur sterk heeft.

 • Procedures

  Iemand met de voorkeur voor procedures vindt het belangrijk om volgens een bepaalde procedure te werken. Het volgen van regels gaat hem/haar makkelijk af. Echter, wanneer er gevraagd wordt om bepaalde onderdelen in een procedure over te slaan en misschien zelfs daardoor de regels te overtreden, kan dat veel invloed hebben op de motivatie van de persoon. Personen die deze voorkeur sterk hebben, kunnen ook goed beslissingen nemen en ronden ook een project af.


Niveau van activiteiten

Hoe snel iemand tot actie overgaat word bepaalt door de niveau van activiteiten. De een zal meteen tot actie overgaan en de ander zal een actie pas op het laatste moment uitvoeren. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'preactief, reactief, actief, non-actief' binnen dit thema uiteengezet.

 • Actief

  Iemand met de voorkeur voor actief begint direct aan een gegeven opdracht. Bij een voorstel om iets te ondernemen zal hij/zij probleemloos toestemmen en het gewoon gaan doen.

 • Preactief

  Iemand met de voorkeur voor preactief vindt het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen. Wanneer hij/zij een opdracht krijgt, wordt er meteen gereageerd en preventief gereageerd. Zou een vriend een voorstel voor een activiteit doen, dan zal hij/zij er vrij snel op reageren.

 • Reactief

  Iemand met de voorkeur voor reactief vindt het niet zo belangrijk om meteen aan een opdracht te beginnen, maar pas ergens op het einde (deadline). Zou een vriend een voorstel doen voor een activiteit, dan zal hij/zij op het laatste moment pas reageren. Zinnen zoals we zullen wel zien of ik zal eens kijken komen ook vaak voor bij iemand die sterk reactief is.

 • Non actief

  Iemand met de voorkeur voor non actief zal een (kleinere) opdracht misschien op het einde realiseren en misschien zelfs gewoon niet. Deze persoon straalt volharding uit en kan langdurige projecten uitzitten. Hij/zij zet letterlijk de tanden erin en is stressbestendig.


Vergelijking

Zoekt een persoon naar vergelijkingen of juist meer naar de verschillen? De een vind het juist prettig om elk jaar naar het zelfde land te reizen en de ander wil juist liever elk jaar naar een ander land. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'overeenkomsten, verschillen' binnen dit thema uiteengezet.

 • Overeenkomst

  Iemand met de voorkeur voor overeenkomsten kijkt altijd naar een vorige ervaring; een eerder project dat overeenkomt met het nieuwe. Iemand die deze voorkeur sterk heeft, zal er veel moeite mee hebben wanneer er verschillen in het project zijn. Daarnaast kan deze persoon zich vrij lang aan een bedrijf conformeren. Personen met deze voorkeur houden niet van verandering.

 • Verschil

  Iemand met de voorkeur voor verschil vindt het juist belangrijk om veranderingen te hebben in projecten. Bij deze voorkeur kijkt iemand altijd eerst naar de verschillen van het vorige project. Bij een sterke voorkeur kan het zijn dat iemand vaak van functie of baan verandert. Het zijn bijvoorbeeld echte job-hoppers. Iemand met deze voorkeur kan tevens snel fouten ontdekken in projecten.


Reactie

Is iemand erg meegaand en zal de ander volgen of zal deze persoon eerder de vraag stellen 'waarom', 'hoezo' en het tegenovergestelde reageren. Kinderen experimenteren hiermee heel erg om te ontdekken waar de grenzen zijn van ouders, leerkrachten etc. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'gelijk, polariteit' binnen dit thema uiteengezet.

 • Gelijk

  Iemand met de voorkeur voor gelijk vindt het geen probleem om meegaand te zijn en doet wat er gevraagd wordt, zonder daar een slecht gevoel aan over te houden. Ze volgen makkelijk instructies van een leidinggevende. Personen met deze voorkeur komen ook gemakkelijk tot een afspraak en zijn niet snel geneigd om tegen te werken. Ze zijn volgers.

 • Polariteit

  Iemand met de voorkeur voor polariteit is juist niet meegaand. Zou een leidinggevende een opdracht geven, dan zal de persoon altijd naar het ‘waarom’ vragen en verzet plegen wanneer het hem of haar niet zint. Zeg tegen iemand die polair is dat hij iets niet moet doen, dan wordt hij/zij juist getriggerd om het wel te doen.


Successtrategië

Elke strategie heeft zijn succesformule wat kan verschillen per persoon. Zo kan de enne persoon gericht zijn op nieuwe ideeën en de ander op het verwezenlijken ervan of de focus legt op de kwaliteit van het idee. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'visie, realist, criticus' binnen dit thema uiteengezet.

 • Visie

  Iemand met de voorkeur voor visie is vindingrijk om dingen uit te vinden en heeft regelmatig nieuwe ideeën. Een visionair is aan de lopende band nieuwe ontwikkelingen aan het maken/bedenken. Het kan voorkomen dat hij/zij ‘s nachts wakker wordt om het op te schrijven.

 • Realist

  Iemand met de voorkeur voor realist vindt het prettig om dingen te verwezenlijken, die de visionair ontwikkeld heeft. Een persoon met deze voorkeur vindt het belangrijk om ideeën in resultaten om te zetten. Hij/zij vertelt wat er nodig is om dat te kunnen realiseren, zoals benodigde materialen en tijd. Een realist is een doener en legt vooral de focus op het creëren (van wat hij/zij krijgt aangereikt).

 • Criticus

  Iemand met de voorkeur voor criticus is de tegenpool van de visionair. Hij/zij is voortdurend bezig met wat er allemaal niet kan en kijkt naar obstakels. De focus ligt op de haken en ogen van een idee en wat er allemaal fout kan gaan. Deze voorkeur is handig om de belemmeringen in kaart te brengen, wat kostenbesparend kan werken.


Werkoriëntatie

Is iemand meer gericht op het organisatorische gebied of juist alleen op de taak die voltooid moet worden. Zo kan de een meer bezig zijn met werk te genereren als de ander juist bezig is met het werk te voltooien. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'relatie, taak' binnen dit thema uiteengezet.

 • Relatie

  Iemand met de voorkeur voor relatie is zeer gericht op de vraag van de medemens en vindt het erg prettig om een ander te helpen. Wanneer een team een klus verricht, dan is de persoon met deze voorkeur altijd bezig om de materialen te leveren om zo de anderen bezig te kunnen houden. Hij/zij houdt rekening met anderen en kijkt ook erg naar de sfeer van zijn/haar omgeving. De eigen taak wordt vaak ondergeschikt, omdat ze meer de aandacht voor de ander hebben.

 • Taak

  Iemand met de voorkeur voor taak vindt het erg prettig om met een taak bezig te zijn. Wordt een persoon met deze voorkeur opgehouden door allerlei vragen, dan kan dit tot irritatie leiden. De focus is duidelijk op de taak, al het andere vindt hij/zij minder belangrijk. In extreme gevallen kunnen taakgerichte personen hoge eisen stellen aan zowel zichzelf, maar ook aan hun collega’s.


Informatie omvang

Hoe iemand informatie verwerkt hangt af van grote of kleine hoeveelheden. Denkt iemand in hoofdlijnen of kan iemand over een klein deel ontzettend veel informatie verstreken. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'globaal, details' binnen dit thema uiteengezet.

 • Globaal

  Iemand met de voorkeur voor globaal vindt het prettig om in hoofdlijnen te denken en te spreken. In een project kijkt hij/zij meer naar de algemene lijn die nog een grovere structuur kent. Details kunnen deze personen het beste delegeren aan een ander. Een man komt thuis en de vrouw vraagt ”hoe was je dag”. De man geeft als antwoord ”goed”. Personen met deze voorkeuren spreken en schrijven in korte zinnen.

 • Details

  Iemand met de voorkeur voor details vind het prettig om naar details te kijken. In een project kan hij/zij zich goed focussen op de fijne elementen van een onderdeel. Een man komt thuis en de vrouw vraagt “hoe was je dag”, de man vertelt tot in detail wat hij allemaal heeft meegemaakt. Personen met deze voorkeur hebben details nodig om te kunnen begrijpen wat er gebeurt.


Denkstijl

Denkt iemand eerder in feiten of juist in combinaties en metaforen. Het was de laatste druppel die de emmer liet overlopen sprak iemand uit waarop de ander zei; je werd dus heel erg boos! Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'abstract, concreet' binnen dit thema uiteengezet.

 • Abstract

  Iemand met de voorkeur voor abstract denkt graag in combinaties, principes en symbolen. Daarnaast zijn deze personen erg gericht op efficiëntie en altijd op zoek naar een abstracte oplossing. Personen met deze voorkeur kunnen een verhaal vertellen waarin een goede metafoor is verwerkt. Metaforen zijn een van de krachtigste methodes om een boodschap over te brengen. Denk maar aan de verhalen in een sprookjesboek.

 • Concreet

  Iemand met de voorkeur voor concreet concentreert zich op de feiten. Wanneer hij/zij met een project begint, heeft hij/zij al een concreet beeld van het project en weten naar welk resultaat ze gaan toewerken. Bij een hoge voorkeur gaan deze personen heel expliciet letten op anderen. Bijvoorbeeld wat iemand doet en wanneer. Personen die erg concreet zijn, kunnen naar anderen toe wel eens erg confronterend zijn.


Werkstijl

Houd iemand meer van samenwerken of vind deze persoon het nu net prettig om zelfstandig bezig te zijn met een klus. Vaak ervaart iemand harmonie wanneer ze samenwerken terwijl diegene die zelfstandig werkt het net fijn vind om verantwoordelijkheid te hebben. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'individualist, teamspeler, groepspeler' binnen dit thema uiteengezet.

 • Individualist

  Houd iemand meer van samenwerken of vind deze persoon het nu net prettig om zelfstandig bezig te zijn met een klus. Vaak ervaart iemand harmonie wanneer ze samenwerken terwijl diegene die zelfstandig werkt het net fijn vind om verantwoordelijkheid te hebben. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'individualist, teamspeler, groepspeler' binnen dit thema uiteengezet.

 • Teamspeler

  Iemand met de voorkeur voor teamspeler werkt graag samen met anderen. Hij/zij heeft geen moeite om in een team te werken. Het inspireert en deze persoon heeft totaal geen moeite om taken onderling te verdelen. Een teamspeler geeft om andere teamleden en werkt veel efficiënter in een team, dan wanneer hij/zij alleen moet werken. Hij/zij gaat graag in groepsverband op stap.

 • Groepspeler

  Iemand met de voorkeur voor groepspeler heeft er geen probleem mee om in een team te werken of individualistisch aan een project te werken. Een groepspeler voelt zich verantwoordelijk voor zijn taken en geeft ook om zijn teamspelers. Het maakt groepspelers niets uit of ze individueel stappen of in een groep.


Primaire aandacht

Heeft iemand de voorkeur om eerst voor zichzelf te zorgen of eerst voor de ander. Wanneer er bijvoorbeeld gegeten word wie schept dan het eten op voor zichzelf en wie voor de ander eerst. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'zorgen voor zelf, zorgen voor anderen' binnen dit thema uiteengezet.

 • Zorgen voor Zelf

  Iemand met de voorkeur voor zorgen voor zelf vindt het belangrijk om eerst voor zichzelf te zorgen en dan pas voor een ander. Als er visite is, zal hij/zij eerst zichzelf wat inschenken. Wanneer deze voorkeur erg sterk is, kan het zijn dat de ander niet eens gevraagd wordt of ze iets willen drinken. Topsporters zijn in het algemeen erg op zichzelf gericht om zodoende de prestaties steeds weer te verbeteren.

 • Zorgen voor Anderen

  Iemand met de voorkeur voor zorgen voor anderen vindt het prettig om eerst voor een ander te zorgen en dan pas voor zichzelf. Hij/zij zorgt ervoor dat de gasten iets wordt aangeboden en denkt dan pas aan zichzelf. Wanneer deze voorkeur erg sterk is, kan het zijn dat deze persoon vaak ja zegt op taken die hij/zij krijgt en geen nee durft te zeggen om de ander een plezier te doen. Dat kan gevolgen hebben voor de gezondheid omdat de aandacht naar de ander gaat. Personen die in de zorg werken, hebben deze denkstijl vaak in hogere mate om een goed zorg te verlenen.


Tijdoriëntatie

Heeft iemand de voorkeur om eerst in het verleden te zoeken of oriënteert hij zich meer in het heden of toekomst? Hoe iemand zich oriënteert in de tijd word bepaald door o.a. bepaalde kennis die deze persoon bezit. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'verleden, heden, toekomst' binnen dit thema uiteengezet.

 • Verleden

  Iemand met de voorkeur voor verleden kijkt vaak terug naar het verleden en spreekt ook in het verleden. Wanneer deze voorkeur erg sterk is, kan het zijn dat deze persoon niet goed kan genieten van het heden en weinig toekomstplannen maakt. Uitspraken als: weet je nog toen of ik deed het altijd zo etc.

 • Heden

  Iemand met de voorkeur voor heden is in het hier en nu en legt de focus juist op wat er op dit moment gebeurt. Wanneer deze voorkeur erg sterk is, kan het zijn dat iemand minder goed kan terugkijken naar het verleden of in de toekomst kan kijken. Het verleden heeft iemand nodig om van te kunnen leren en de toekomst om plannen te maken. Deze denkstijl werkt handig om meteen te handelen in situaties d.m.v. improviseren.

 • Toekomst

  Iemand met de voorkeur voor toekomst is vooral gefocust op wat er allemaal gaat komen en vindt het ook fijn om steeds nieuwe plannen te bedenken. Wanneer deze voorkeur erg sterk is, kan het zijn dat iemand niet leert uit het verleden en minder kan genieten van het hier en nu. Uitspraken als: over 2 maanden start ik mijn studie of ik ga lekker in augustus op vakantie etc.


Tijdkader

Heeft iemand de voorkeur voor korte of lange termijn denken. Zo kan iemand een doel hebben voor korte termijn van circa weken tot max. een paar maanden en de ander juist eerder de voorkeur voor lange termijn van circa jaren te hebben. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'lange termijn, korte termijn' binnen dit thema uiteengezet.

 • Lange termijn

  Iemand met de voorkeur voor lange termijn vindt het prettig om plannen over een langere termijn uit te smeren. Deze persoon heeft ook vaak een agenda en schrijft globaal een pad uit. Wanneer iemand deze voorkeur sterk heeft, kan het zijn dat de korte termijnplannen niet uitgevoerd worden of over het hoofd worden gezien.

 • Korte termijn

  Iemand met de voorkeur voor korte termijn vindt het juist prettig om plannen op korte termijnen uit te werken. Wanneer iemand deze voorkeur sterk heeft, kan het zijn dat hij/zij de langere termijnaspecten over het hoofd ziet. Personen met deze voorkeur zullen ook niet snel een agenda hebben. De korte termijn denkstijl is handig voor direct en accuraat handelen.


Overtuigingskanalen

Hoe iemand word overtuigt word bepaald door de voorkeuren in de overtuigingskanalen. Zo wil de enne persoon gewoon zien of horen waar het om gaat en de ander liever het uitproberen of de handleiding door te nemen. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'kijken, luisteren, lezen, handelen' binnen dit thema uiteengezet.

 • Kijken

  Iemand met de voorkeur voor kijken is pas overtuigd wanneer hij/zij dingen daadwerkelijk waarneemt. Stel dat deze persoon een winkel binnenloopt en een verkoper aantreft die een heel verhaal begint af te steken. Dan haakt deze persoon snel af. Zou de verkoper het product nu laten zien, dan is de kans groot dat deze persoon het aanschaft.

 • Luisteren

  Iemand met de voorkeur voor luisteren kan goed naar anderen luisteren. Daardoor raakt hij/zij sneller overtuigd van iets. Een winkelverkoper zou honderd artikelen kunnen laten zien, maar als hij er niets bij vertelt dan is de kans groot dat deze persoon de zaak zal verlaten. Zou de verkoper nu uitleg geven over het product, dan is de kans groot dat deze persoon het aanschaft.

 • Lezen

  Iemand met de voorkeur voor lezen pluist graag de handleiding door, zodat hij/zij van de functionaliteit van een apparaat overtuigd raakt. Een verkoper van een winkel zal merken dat deze mensen zich vaak op internet al flink hebben ingelezen over de mogelijkheden van een product.

 • Handelen

  Iemand met de voorkeur voor handelen wil graag dingen uitproberen voordat ze overtuigd raken. De verkoper in de winkel kan praten wat hij wil. Deze personen willen het product uit de verpakking zien, voelen en aanraken. Dit geldt trouwens ook voor mensen met zien als voorkeur!


Overtuigingsstrategie

Hoe we zeker weten of iets waar is of niet word bepaald door de voorkeur in onze overtuigingsstrategie. Zo zal de een onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in wat de ander zegt terwijl de ander het nooit zal aannemen. Hieronder worden deze denkstijl voorkeuren 'scepsis, vertrouwen' binnen dit thema uiteengezet.

 • Scepsis

  Iemand met de voorkeur voor scepsis zal vaak een persoon controleren (of hij/zij het goed doet). Is deze voorkeur heel sterk, dan is er een kans dat deze persoon nooit het vertrouwen krijgt in iemands kunnen. Deze persoon is moeilijk te overtuigen omdat hij/zij voortdurend scepsis en wantrouwen heeft naar anderen. Deze voorkeur is handig om kwaliteit op de proef te stellen!

 • Vertrouwen

  Iemand met de voorkeur voor vertrouwen heeft niet veel nodig om overtuigd te raken van iets, een demonstratie is vaak niet eens nodig. Wanneer iemand deze voorkeur sterk heeft, kan het gebeuren dat deze persoon nooit een controle zal uitvoeren.


Other

 • How do I get a copy of my invoice?

  Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero.